Untitled Document

 

  Születési kartonon
(apa foglalkozása)
Temetési
kartonon
Esküvői kartonon
Vőlegény
foglalkozása
Menyasszony
foglalkozása
B hév kalauz 1
Beszkárnál tisztviselő 1
Beszkárt alkalmazott 1
Beszkárt kalauz 3
Beszkártnál segédmunkás 1
Bhév segédmunkás 1
Bm dolgozó 3
Bognár mester 2
Duna gőzhajózási társaságnál éjjeli őr 1
Dunagőzhajózási rt. nyugalmazott éjjeli őr 1
Fővárosi elektromos műveknél pénzkezelő 1
HM. alkalmazott 1
Hentes és mészáros segéd 1
Hungaria borpincészeti magántisztviselő 1
Hév nél pályamunkás 1 1
Hév segédmunkás 1
I. oszt. posta altiszt 1
III. oszt postaaltiszt 1
Mabi nyugdíajs 1
Mabi szanatóriumi orvos 1
Mabi-altiszt 1
MÁV váltókezelő 1
Máv kocsirendező 1 2
Máv nyugdíjas 5
Máv raktármunkás 1
Sz.t.k. járadékos 1
Szíjgyártó segéd 1
Tolnay világlapnál segédmunkás 1
a cs. és kir. 2sz.ruhatárban szolgál 1
a mozgosított fegyveres erőt követő polgári munkás 1
a technológiai ipar múzeum tisztviselője 1
ablakos 1
ablakos tót 1
acél vésnök 1
acélvésnök 1
acélöntő 1
adminisztrátor 3
adócsoport vezető 1
albíró 1
alkalmi napszámos 1 1
alkusz 1
altiszt 1
anyagmozgató 2
apaállatgondozó 1
apáca rendtag 1
apácazárda főnöknő 1
apácazárdabeli rendtag 1
apát plébános 1
aranyozó 1
artézikút fúró 1
asztalos 69 14 20
asztalos gyárban éjjeli őr 1
asztalos inas 2
asztalos mester 19 7 3
asztalos nyugdíjas 1
asztalos segéd 21 7 38
asztalos tanonc 1
asztalos zsellér 5
asztalosmester 1 2
automata gyárban szolga 1 1
autószerelő 1 2
autószerelő segéd 6
bank altiszt 1
bank szolga 1
bank tisztviselő 1
bankszolga 1
banktisztviselő 1 1
belügyminiszteri tiszt 1
belügyminiszteri titkár 2
beszkárt kocsivezető 1
beszkárt segédmunkás 1
beszkárt telefon szerelő 1
beszkárt villamos kalauz 1
betanított festő 1
betanított munkás 15
betanított műtősegéd 1
beton munkás 1
betonmunkás 2
birtokos 1
biztosítási tisztviselő 1
biztosító intézeti könyvelő 1
biztosító társaságnál tisztviselő 1
block őr 1
bodnár 1
bognár 13 3 4
bognár mester 12 1
bognár segéd 4 5
bolti eladó 1
bolti szolga 9 4 14
boltvezető 1
borbély 2 1
borbély mester 4 1 2
borbély segéd 1 5
borbély tanonc 1
borbély és fodrász mester 1
borbélymester 3 2
borpince mester 1
borpincemester 1
botos 1
brigádvezető 1
bronzműves 1 1
bába 3 2
bádoggyárban munkás 1
bádogos 4 2 8
bádogos mester 1 2 1
bádogos segéd 6 1 8
bádogos szerelő 1
bádogos tanonc 2 1
bádogos és szerelő 1
bádogos és szerelő segéd 2
bádogos és szerelő tanonc 1
bádogos és vízcezeték szerelő segéd 1
bánya munkás 1
bányai vájár 1
bányamunkás 1
bányatisztviselő 1
bányász 1 1
bérelszámoló 1 1
béres 82 8 27
béres gazda 1 1
béresgazda 2
bérszámfejtő 1
bíró 1
bírósági főtiszt 1
bőr üzletben szolga 1
bőrdíszműves 1
bőrgyárban szolga 1
bőrgyári kocsis 1
bőrgyári munkás 2 1 1
bőrkereskedésben napszámos 1
bőrkereskedő segéd 1
bőröndös segéd 1
bőrüzelti segédmunkás 1
bőrüzletben alkalmazott 1 2
bőrüzletben kiszolgáló 1
bőrüzletben szolga 1
bőrüzleti munkás 1 1
bőrüzleti szolga 1 3
bútor fényező és mázoló segéd 1
bútorcsomagoló 1
bútorfényező segéd 1
bútorgyári munkás 1
cement gyárban munkás 1
cement gyári munkás 1
cement gyáros 1
cementgyárban altiszt 1
cementgyári munkás 4 6 4 4
cementgyári napszámos 1 2
cipész 59 11 6
cipész segéd 1
cipész mester 30 11 10
cipész mester neje 1
cipész neje 1
cipész segéd 17 7 31
cipész tanonc 1
cipészmester 2
cipő kereskedő 1
cipő és textilkereskedő tanonc 1
cipőfelsőrész készítő segéd 3
cipőgyári küldönc 1
cipőgyári munkás 1
cipőgyári raktári munkás 1
cipőkereskedő segéd 1
ciépsz segéd 1
cognacgyári hivatalnok 1
cs. és kir. tartalékos hadnagy a 69. sorgyalogezrednél 1
cs.kir. 52 gylaogezredbeli őrmester 1
csatornatisztító 1
cseléd 35 17 13 2
cseléd Érden 1
csendőr törzsőrmester 1
csendőr őrmester 1
csendőr őrmesterq 1
csikós 1
csiszológyári napszámos 1
csizmadia 14 4 5
csizmadia házatlan zsellér 1
csizmadia mester 2
csizmadia segéd 1
csizmadia zsellér 1 1
csokoládégyári munkásnő 1
csomagoló 1
csoportvezető 1
csősz 2
cukorgyári szolga 1
cukorgyári üzleti szolga 1
cukorkereskedésnél munkás 1
cukrász 3
cukrász segéd 2
czizmadia 1
címfestő és mázoló segéd 1
darabont testőr 1
darukezelő 1
disznópásztor 4 2
dobozgyári munkás 1
dohány kisárus 2 1
dohánygyári munkás 3 1
dohánygyári munkásnő 1
dohánygyári napszámos 1 1
dohánygyári tisztviselő 1
dragonyos katona 1
drogerista segéd 1
droguista tanonc 1
duna gőzhajózási társaságnál éjjeli őr 2
duna gőzhajózási éjjeli őr 3
duna gőzhajózási őr 1
dunagőzahjózási társaságnál éjjeli őr 1
dunagőzhajózási társaságnál kezelő 1
dunagőzhajózási társulati őr 1
dunagőzhajózási vállalatnál éjjeli őr 1
dömper szerelő 1
egyetemi hallgató 1 1
egyházfi 1
elektro technika üzleti szolga 1
elektro technikus 1
elektromos hegesztő 1
elektromos műveknél segédszerelő 1
elektromos műveknél szivattyú kezelő 1
elektrotechnikus 1
elemi iskolai tanuló 1
ellenőr a gőzhajó-társaságnál 1
eltartott 42
elárusítónő 2
előadó 3
epítő-rajzoló 1
erdész 1
erdő kezelő 1
erdő mérnök 1
erdőmérnök 1 1
erdővéd 1 1
erdőőr 2 1
esztergályos 4 1
esztergályos segédmunkás 1
ezüstfényező 1
ezüstműves segéd 1 4
faesztergályos 1 1
faipari gépmunkás 1
fakeresedő 1
fakereskedő 2 1 1
faszobrász 1 1
fegyveergyári munkásnő 1
fegyver és fémárugyári munkás 1
fegyver- és gépgyári munkásnő 1
fegyvergyári munkás 4
fegyvergyári munkásnő 1 2
fegyvergyári tisztviselő 1
fegyvergyári vasesztergályos 1
felekezeti tanító 1
felvigyázó a Hunyadi János keserűvíz-forrásnál 1
felvonógyárban munkás 1
felvonógyári munkás 1 3
felvonógépgyári napszámos 1
felíró 1
felügyelő a keserűvíz-forrásnál 1
festék kereskedő tanonc 1
festéküzleti szolga 1
festő 1 1
festő intézetben munkás 1
festő segéd 1
festő és mázoló 1
festőművész 2
festőművész növendék 1
fodrász 2 2 1
fodrász mester 1
fodrász segéd 1 2 5
fodrász segédd 1 1
fogatos 1
foglalkozás nélküli agg 1
fogyasztási üzeltvezető 1
fonal válogató 1
fonalgyári munkás 1
fonó mester 1 1
fonógyári munkás 2
fonógyári munkásnő 1
fonónő 1
fonósegéd 2
forgalom ellenőr 1
fuvaros 2
fuvarozó 1
fuvarvállalatnál kocsis 1
fém olvasztó 1
fémesztergályos segéd 1
fémnyomó 1
fémáru gyárban csiszoló 1
fémáru és fegyvergépgyári munkás 1
fémöntő segéd 1
fényező 1
fényező segéd 1
fényképész segéd 2
férfi ruha szabó 1
férfi szabó 1
férfi szabó segéd 1
férfidivatáru üzletben üzletvezető 1
főelőadó 1
főerdész 1
főgépész 1
főiskolai hallgató 1
főkocsi mester 1
főorvos 2
főpincér 1 1
főtanító 1
főváros úttisztító munkás 1
fővárosi gázművek nyugdíjas 1
fővárosi iskola szolga 1
fővárosi tisztviselő 2 1
fővárosi tűzoltó 2
fővárosi építés mérnök 1
födlművelő 1
földbirtokos 4 1 1
földbérlő 2 1
földes- és kegyúr 1
földesgazda 3 2
földesúr 3
földmunkás 2 4
földmíves napszámos 1
földműelési napszámos 1
földműve 1 4
földművees 1
földművelés 1
földművelési napszámo 1
földművelési napszámos 268 34 80
földművelő 261 42 1
földművelő napszámos 1
földművelő napszámos és zöldség kereskedő 1
földművelős és suszter 1
földműves 421 233 316
földműves gazda 1 1
földműves kisbirtokos 3
földműves napszámos 147 91 62
földműves napszámos és tejárus 1
földműves napszámosnő 1
földműves segítő családtagja 2
földművesnő 3
földművess 1
földművleési napszámos 1
földűves napszámos 1
fölműves 1
fűszeres magánzó 1
fűszerkereskedésben szolga 1
fűszerkereskedő 1
fűszerkereskedő segéd 3 3
fűszerüzelti árukihordó 1
fűszerüzletben munkásnő 1
fűszerüzletben segédmunkás 1
fűtő 2 1
gazda 67 2 4
gazdaságban bognár 1
gazdasági cseléd 35 3 22
gazdasági cseléd neje 1
gazdasági cseléd, a községnél kanász 1
gazdasági cseéd 1
gazdasági előmunkás 1
gazdasági intéző 1
gazdasági kocsis 1
gazdasági munkás 1
gazdasági napszámos 1
gazdasági éves cseléd 1
gazdaségi cseléd 1
gazdatiszt 1 2
gazdák biztosító intézetének tisztviselője 1
gazdálkodó 4
gazdász 2
gimnáziumi tanuló 1
gumigyári munkás 3
gyalogos a cs. és kir 1 honvéd gyalogezredben 1
gyalogos a cs. és kir 32 gyalogezredben 1
gyalogos a cs. és kir 69 gyalogezredben 1
gyalogos a cs. és kir. 1 honvéd gyalogezredben 1
gyalogos a cs. és kir. 38. gyalogezredben 1
gyerrmekruhaüzleti eladónő 1
gyárgondnok 1
gyári munkás 108 65 79 15
gyári munkás, katona 1
gyári munkás,katona 1
gyári munkásnő 1 8 3
gyári napszámos 1
gyári segédmunkás 1
gyári tisztviselő 1
gyárigazgató 1
gyárimunkás 1 1
gyógyszertár tulajdonos 1
gyógyszertári pénztár kezelő 1
gyógyszerész 1 2 2
gyógyszerész alezredes 1
gyógyszerész segéd 1 4 1
gyümölcs nagykereskedő 1
gyümölcstermelési intéző 1
gáz és vízvezeték szerelő tanonc 1
gázfűtés szerelő 1
gázgyri óratöltő 1
gázgyái munkás 1
gázgyári munkás 5 1 2
gázgyári munkásnő 1
gázkazán fűtő 1
gázmérő kezelő 2 1
gázműveknél segédmunkás 1
gázszerelő 2
gázóra töltő 1
gépfűtő 1
gépgyári munkás 3
gépgyári segédmunkás 1
gépházi napszámos 1
gépkezelő 1 2 1
gépkezelő segéd 1
gépkocsi fuvaros 1
gépkocsi vezető 1
gépkocsi villanyszerelő 1
gépkocsiszerelő 1
gépkocsivezető 6 9
géplakatos 5 8 8
géplakatos segéd 5 5 34
gépmunkás 1 3
géprajzoló 1
gépápoló 1
gépész 1 2
gépész kovács mester 1
gépész kovács segéd 2
gépész mérnök 1
gépészmérnök 1
gépészsegéd 1
gépíró 1
gérpformázó 1
gőzekegyárban szerelő munkás 1
gőzfűtésszerelő segéd 1
gőzfűtészserelő segéd 1
gőzhajó kormányos özvegye 1
gőzhajó-társaság ellenőre 1
gőzkazán fűtő 1 1
habo biztosítási felügyelő 1
haditanácsi elöljáró 1
hadnagy 1
hadügyminiszteri előadó 1
hajdú 2 1
hajó munkás 1
hajógépész 1
hajós 3 1
hajózásnál őr 1
hajóállomás vezető 1
hajóőr özvegye 1
hangszerkészítő 1
hangszerkészítő segéd 1
harisnyakötő segéd 1 1
havi béres cseléd 1
hegesztő 3 1
helyi érdekű vasútnál kalauz 1
helyiérdekű vasutnál munkás 1
helyiérdekű vasúti málházó 1
helyiérdekű vasútnál kalauz 1
helytartó 1
hentes 2 1
hentes mester 1
hentes segéd 1
hentes és mészáros 2 1
hentes és mészáros mester 1
hintós 1
hites jegyző 1
hivatal segéd 2
hivatal szolga 2 2
hivatalnok 5 1
hivatalnoknő 1
hivatalsegéd 1
hivatalszolga 2
hivatásos honvédtiszt 1
hivatásos katona 1
honvéd 1
honvéd a cs. és kir. 1 gyalogezredben 1
honvéd a cs. és kir. 72 gyalogezredben 1
honvéd a m.kir. 1 honvéd gyalog ezredben 1
honvéd közlegény 1
honvéd törzsőrmester 1
honvéd őrmester 1
honvédségi polgári alkalmazott 2
honvédőrmester 1 1
hordár 1
hordó hitelesítő hivatalban munkás 1
hordó jelző hivatal szolga 1
huszár 1
hyugalmazott gazdasági őr és kegydíja posta segéd szolga 1
ház cseléd 1
házaló 1
házaló kofa 1
házaló rőfös árukkal 1
házaló tejes 4
házaló tejárus 23 3 1
házaló tejárus és kisbirtokos 1
házalós tejes 1
házas 2
házas zsellér 2
házatlan zsellér 283 35 33
házatlan zsellér béres 1
házatlan zsellér cseléd 1
házatlan zsellér katona 1 1
házatlan zsellér kádár 1
házatlan zsellér mészáros 1
házatlan zsellér varga 1 1
házi alkalmazott 1
házi cseléd 4 6 11
házi szolga 2
házigazda 1
házmester 1
háztartaási alkalmazott 1
háztartsábeli 1
háztartásbeli 173 60
háztartásbelo 1
háztartási alkalmazott 5 1
háztulajdonos 3
hév asztalos segéd 1
hév esztergályos segéd 1
hév kalauz 1 5
hév motorszerelő 1
hév munkás 1
hírlap író 1
hírlapíró 1
hőfok ellenőr 1
hőkezelő 2
húsbélyegző 1
ideiglenes nyugállományú csendőr törzsőrmester 1
időelemző 1
igás kocsis 4 1 1
illatszergyárban munkás 1
illatszerkereskedő segéd 1
inas 1
internált román alattvaló 1
ipari tanuló 1
iparőr 2
iroda szolga 5 2 2
irodai altiszt 1
irodaszolga 1
irodavezető 1
iskola szolga 5 1 1
iskolaigazgató 6 4 1
iskolamester 8 1
iskolamester és jegyző 2
ispán 3 1
jegyző 20 4 5
jegyzősegéd 1
jobbágy 636 115 70
jobbágy, kisbirtokos 3
jobbágy, életjáradékos 1
juhász 57 7 11
juhász bojtár 1
juhászbojtár 23 4 7
járadékos 2
járás orvos 1
kalapgyári munkásnő 1
kalapos segéd 1
kalkulátor 1
kamarai alírnok 1
kantinos 1
kanász 8 1 1
kapitány 1
kapus 1
kapás 675 42 90
kapás telkes gazda 2
kapás, földműves 1
kapás, keserűvíz forrásnál munkás 1
kapás, kisbirtokos 1
karosszéria lakatos 1
katona 13 12 11
katona a 1. honvéd gyalogezredben 1
katona a cs. és kir. 24 gyalogezredben 1
katona a cs. és kir. 31 tüzérezredben 1
katona a cs. és kir. 32 gyalogezredben 4
katona a cs. és kir. 32 tüzérezredben 1
katona a cs. és kir. tüzérezredben 1
katona a cs.és kir. 32sz. mezei tüzérezrednél 1
katona a román hadsereg 7 huszár ezredénél 1
katona, gépkezelősegéd 1
katonai nyomozó 1 1
katonai számtanácsos 1
katonai számtiszt 1
kazán fűtő 2 1 1
kazánfűtő 1 2
kazánszerelő 1
kefegyárban munkás 1
kefekötő 1
kelme festő 1
kelmefestő segéd 2
kelmefestő és vegytisztító 1 1
keresetképtelen agg 2
kereskedelmi alkalmazott 2
kereskedelmi gyakornok 1
kereskedelmi tisztviselő 1
kereskedelmi utazó 1 1 1
kereskedelmi ügynök 1
kereskedésben szolga 1
kereskedésnél kocsis 1
kereskedő 27 9 4
kereskedő segéd 1 14 7
kereskedő tanonc 2
kereskedősegéd 1
kereskesdő 1
keresksedő 1
keresztes nővér 1
kerti munkás 3
kerttervező 1
kertész 5 5 5
kertész munkás 1
kertész segéd 1
kertészeti iskolai tanuló 1
kertészeti napszámos 1
kerékgyártó 16 3 1
kerékgyártó inas 1
kerékgyártó mester 1
kerékgyártó segéd 1
keserű forrásnál napszámos 1
keserűvíz forrásnál alkalmazott 1
keserűvíz forrásnál igás kocsis 1
keserűvíz forrásnál kocsis 3
keserűvíz forrásnál munkás 26 15 8 19
keserűvíz vorrásnál munkás 1
keserűvízforrásnál munkás 1 1
kesztyűkészítő mester 1
kezelőtiszt 1
kibirtokos földműves 1
kifutó 1
kintornás 1
kir. csendőr törzsőrmester 1
királyi adóellenőr 1
kisbirtkos napszámos 1
kisbirtokod 1
kisbirtokos 347 105 52 2
kisbirtokos családtagja 1
kisbirtokos csalástagja 1
kisbirtokos fia 8 2 21
kisbirtokos földműves 1 6
kisbirtokos lánya 1
kisbirtokos napszámos 1
kisbirtokos neje 3
kisbirtokos segítő családtagja 1
kisbirtokos segítőcsaládtagja 1
kisbirtokos segítősaládtagja 1
kisbirtokos és napszámos 8 1
kisbirtokos és vendéglős 1
kisbirtokos özvegye 1
kisbirtokos, katona 1
kisbirtokos, kőműves segéd 1
kisbirtokos, tejárus 1
kisbirtokos, ács segéd 1
kisbirtokosnő 1
kisbitokos 1
kisbitrokos és napszámos 1
kisházas 2 1
kisibirtokos 1
kiskereskedő 1
kiszolgált iskolamester 1
kiszolgált katona 3
kiszolgált katona és pék 1
klinikai ápoló 1
kocsi rendező 2
kocsifényező segéd 2
kocsis 40 5 12
kocsmában csapos 1
kocsmáros 30 5 3
kocsmáros, kisbirtokos 1
koldus 2 12
koldusbíró 1
kondás 4 1
konzervgyári munkás 1 1
kosárfonó segéd 1
kosárkötő mester 1
kovács 71 12 12
kovács mester 12 5 4
kovács neje 1
kovács segéd 7 3 13
kovácsinas 1
kovácsmester 16 7 10
ksibirtokos 2 2
kubikus 5 4
kzségi mezőőr 1
kábelgyárban napszámos 1 1
kábelgyári munkás 1 4 14 2
kádár 20 2 2
kádár mester 1
kádár segéd 5 2 2
kádár zsellér 2
kályha mester 1
kántor 1
kántor tanító 2 1
kántortanító 1
káplán 1
káplár 1
kárpitos 1 1
kárpitos mester 1 1
kárpitos segéd 1 2 6
kávéház tulajdonos 1
kékfestő segéd 1
kéményseprő segéd 1
kéményseprősegéd 1
képfaragó 1
képzőművész 1
kézbestő 1
kézbesítő 1 1
kézműves 1 1 1
kőbánya munkás 2 1 1
kőbánya tulajdonos 1
kőcsiszoló segéd 2
kőfaragó 4 2
kőfaragó munkás 1
kőfaragó segéd 2 3
kőfejtő 4 1
kőfejtő munkás 1 2
kőfejtő napszámos 2
kőfejtő segéd 2
kőgyári munkás 1
kőmetsző 3
kőműes segéd 1
kőműve segéd 1
kőműves 100 31 28
kőműves inas 1
kőműves mester 26 4 3
kőműves napszámos 1 2
kőműves pallér 3 3
kőműves segéd 213 43 120 1
kőműves segéd családtagja 1
kőműves tanonc 3
kőműves és ácsmester 1
kőműves, cs. és kir. 17. eü. intézet 1
kőművesinas 1 1
kőművessegéd 3 1
kőnyomdai csiszoló 1 1
kőnyomdai munkás 1
kőnyomdai napszámos 1
kőnyomdai segédmunkás 1 1
kőnyomdász 2
kőnyomdász segéd 10 4 5
kőszénbánya munkás 1 1
kőszénbányai számtiszt 1
köbölgyártó 2 1
könykötő 1
könyv szervező 1
könyv árusító 1
könyvelő 2
könyvkereskedésben szolga 1 1 1
könyvkötő 1
könyvkötő munkás 1
könyvkötő segéd 2 1
könyvkötősegéd 1
könyvnyomdai munkás 1
könyvnyomdai napszámos 1
könyvnyomdánál szolga 1 1
könyvnyomdász 3
könyvtáros 1
könyvárus 1
könyvügynök 1
körhinta tulajdonos 1
köszörűs 2
köteles segéd 1
kötélgyártó segéd 1
kötélgyártű 1
kötélverő segéd 1
kötélvető 1
kötöző napszámps 1
kövezésnél napszámos 1
kövező 1
közgyám 1
közkatona 3
központifűtés szerelő 1
közsegélyre szorult koldus 1
községi aljegyző 1
községi altiszt 1
községi borfogyasztási adóellenőr 1
községi bíró 2
községi fertőtlenító 1
községi főjegyző 1
községi irodatiszt 1 1
községi jegyző 3 1
községi jegyző, állami anyakönyvvezető 2
községi kanász 1
községi kisbíró 2 1
községi kézbesítő 2
községi mező őr 1
községi mezőőr 1
községi orvos 1 2 1
községi pénztárnok 1
községi pénztáros 1
községi segédjegyző 3 1 2
községi szülésznő 1
községi tehenes 1 1
községi tehénpásztor 1
községi írnok 1
köztisztasági alkalmazott 1 1
köztisztviselő a kereskedelemügyi minisztériumban 1
középiskolai tanár 2
közüzemi alkalmazott 1
laboráns 1
lakatos 33 15 3
lakatos mester 6 1 2
lakatos segéd 28 12 51
lakatos üzletben napszámos 1
lakatosgyárban napszámos 1 1
lakatosmester 2
lapszerkesztő 1
lapvállalati tisztviselőnő 1
lelkész 1
levélhordó 1 1
lovász 1
ládagyári kocsis 1
ládagyári munkás 4 2
lámpagyári gépmintázó 1
lámpagyári munkás 1 1
lámpagyári napszámos 1
légszeszgyári munkás 1
lókupec 1
lópásztor 4 2 2
lóápoló 1
lőszergyári munkás 2 2
lőszergyári munkásnő 2
lőszerraktári előmunkás 1
lőszerraktári munkás 7
lőszerraktári segédmunkás 1
m.kir. 1 honvéd gyalogezredbeli honvéd 1
m.kir. 30. honvéd gyalogezredben honvéd 1
m.kir. csendőr 1
m.kir. csendőr őrmester 1 1
m.kir. erdő gyakornok 1
m.kir. honvéd 40sz tűzérezred tűzére 1
m.kir. honvéd gyalogos 1
m.kir. honvéd törvényszéki iroda szolga 1
m.kir. miniszteri segédfogalmazó 1
m.kir. posta altiszt 1 1
m.kir. posta szolga 1
m.kir. postaszolga 1 1
m.kir. számszaki tiszt 1
m.kir. százados hadbiztos honvéd nyugdíjas 1
m.kir. államvasúti előljró 1
m.kir. államvasúti raktárnok 1
m.kir.posta szolga 1 1
m.kir.százados 1
m.kir.állami rendőr 1
mabi alkalmazott 1 1
mabi altiszt 1
mabi portás 1
mabi tisztviselő 1
magyar királyi honvéd számjárulnok 1
magyar királyi iparművészeti iskolánál hivatalszolga és aszt 1
magyar királyi posta szolga 3
magyar királyi posta és távirda szolga 1
magyar királyi postaszolga 1
magyar királyi vasúti elöljáró 1
magyar királyi vasúti málházó 1
magyar királyi államvasúti elöljáró 1
magyar királyi államvasúti hivatalnok 1
magyar királyi államvasúti munkás 1
magyar királyi államvasúti szolga 1
magyar királyi államvasúti állomás-vezető 1
magyar államvasúti bognár segéd 1
magyar államvasúti elöljáró 1
magyar államvasúti irodaszolga 1
magyar államvasúti málházó 1
magyar államvasúti pályaőr 4
magyar államvasúti szolga 1
magyar államvasúti állomásvezető 1
magán hivatalnok 4 3
magán tisztviselő 1 2
magán tisztviselőnő 1
magánalkalmazott 1
magánhivatalnok 2 2
magánhivtalnok 1
magántisztviselő 74 20
magántisztviselő Török A. és tsa 1
magántisztviselő nő 1 1
magántisztviselőnő 15
magántiszviselő 6
magántiszviselőnő 1
magántitkár 1
magánzó 35 1 2
magánzó, tőke pénzes 1
magánzónp 1
magánzónő 4
malom munkás 1
malomtulajdonos földbirtokos 1
mazőgazdasági béres 1
mazőgazdasági nyugdíjas 1
medvetáncoltató 1
metsző 3 1
metsző, sachter 1
mező őr 1
mezőgazdasági munkás 1
mezőgazdasági bognár 2
mezőgazdasági béres 4
mezőgazdasági cseléd 54 7 27
mezőgazdasági dolgozó 1
mezőgazdasági felügyelő 1
mezőgazdasági igás kocsis 3
mezőgazdasági kocsis 3 2 6
mezőgazdasági munkafelügyelő 1
mezőgazdasági munkás 1 4
mezőgazdasági napszámos 10 4
mezőgazdaásgi cseléd 1
mezőőr 3
mindenes 1
miniszterelnökségi szakelőadó 1
miniszteri hivatalnok 1
miniszteri irodaszolga 1
miniszteri osztály tanácsos özvegye 1
minőség ellenőr 2
molnár 1 1 2
molnár mester 1 1
mosónő 1
motor szerelő 1 1
motor szerelő, katona 1
motorszerelő 3 2
motorszerelő segéd 1
motorszserelő segéd 1
mozdony fűtő 1
mozdonyfűtő 1 1
mozdonyvezető 2 1
mozgóárus 1
mozi tulajdonos 1
munka felügyelő 1
munkafelügyelő 4
munkavédelmi vezető 1
munkás 1
márványcsiszoló munkás 1
másodjegyző 1
máv altiszt 1
máv előmunkás 2
máv fékező 1
máv főellenőr 1
máv főtiszt 1
máv fűtő 1
máv gyakornok 2
máv gépgyári munkás 1
máv hivatalnok 1
máv iroda kezelő 1
máv iroda szolga 1
máv irodai segéd 1 1
máv kocsi rendező 1
máv kocsirendező 11
máv mozdony fűtő 1
máv málházó 1
máv nyugalmazott altiszt 1
máv pályamunkás 1 1
máv raktár munkás 1
máv raktári munkás 1 1
máv raktárnok 4
máv segéd tisztviselő 1
máv segédtiszt 2
máv szertári munkás 1
máv tiszt 1
máv állomás elöljáró 1
máv órabéres 1
máv órabéres munkás 1
máv őr 1
máv. raktári munkás 1
mázoló 1
mázoló mester 1
mázoló segéd 2 1 3
mérleggyári munkás 1
mérlegkészító 1
mérlegkészítő segéd 1
mérnök 1
mértékhitelesítő hivatalnál munkás 1
mészáros 61 1 9
mészáros legény 1
mészáros mester 14 4 3
mészáros segéd 6 1 6
mészáros és hentes 1
mészáros és hentes mester 1 1
mészáros és hentes segéd 1 3
mészárosmester 2 1
mézeskalácsos 1 1
műegyetemi hallgató 3
műkertész 1
műkőcsiszoló segéd 1
műkőgyári napszámos 1
műköszörűs segéd 1
műköves segéd 1
műszaki ellenőr 1
műszaki főelőadó 1
műszaki magánhivatalnok 1
műszaki magántisztviselő 2
műszaki rajzoló 2
műszaki tisztviselő 3 4
műszaki tiszviselő 1
műszaki és vegyi kereskedő 1
műszergyári munkás 1
műszerész 1 2
műszerész csoportvezető 1
műszerész mester 1
műszerész segéd 1 12
művezető 9 1
művirág készítő 1
nagykereskedésben szolga 1
napidíjas 1
napszámos 470 131 68 7
napszámos földművesnél 1
napszámos gyógyszerintézetben 1
napszámos mindenféle ágban 2
napszámos és fuvaros 1
napszámosnő 5 1
napszámoss 1 1
nemzeti tettőrségi tiszthelyettes 1
nevelőintézeti szolga 2
nevelőnő 1
nuygdíjas 4
nuygdíjas mezőgazdasági munkás 1
ny. Beszkárt küldönc 1
ny. máv segédtiszt 1
ny. államrendőr 1
nyerges 5
nyerges segéd 2 1
nyerges és kárpitos mester 1
nyomdai munkás 1
nyomdai munkásnő 1
nyomdai segédmunkás 1
nyomdász 1 1
nyomdász segéd 5 2 4
nyug. OMIK tisztviselő 1
nyug. bányakapitánysági főigazgató 1
nyug. büntető intézeti titkáe 1
nyug. főtanító 1
nyug. főtörzsőrmester 1
nyug. földhitelintézeti igazgató 1
nyug. hév pályaőr 1
nyug. hév áll. kezelő 1
nyug. irodatiszt 1
nyug. községi orvos 1
nyug. mezőgazdasági munkás 3
nyug. máv főmozdonyvezető 1
nyug. máv pályaőr 1
nyug. máv segédtiszt 1
nyug. máv segédtiszt özvegye 1
nyug. máv váltó kezelő 1
nyug. máv váltókezelő 1
nyug. máv üzemi altiszt 1
nyug. postaaltiszt özvegye 1
nyug. pénzügyi főtanácsos 1
nyug. pénzügyőri szemlész 1 1
nyug. százados tüzérszertári tisztviselő 1
nyug. éjjeli őr 1
nyugalamzott honvédelmi miniszteri altiszt 1
nyugalamzott máv pályaőr 1
nyugalmazott Bszkrt kőműves 1
nyugalmazott alezredes 2
nyugalmazott apát plébános 1
nyugalmazott bankaltiszt 1
nyugalmazott bankigazgató 1
nyugalmazott cs. kir. kapitány 1
nyugalmazott csendőr törzsőrmester 1
nyugalmazott ezredes 1
nyugalmazott főművezető 1
nyugalmazott gépész 1 1
nyugalmazott hajó őr 1
nyugalmazott hajós kapitány 1
nyugalmazott hajóvállalati éjjeli őr 1
nyugalmazott hajózási felügyelő 1
nyugalmazott hivatalnok 1
nyugalmazott kapitány 1
nyugalmazott katona 1 1
nyugalmazott katonai hivatalnok 1
nyugalmazott magánhivatalnok 1
nyugalmazott máv ellenőr 1
nyugalmazott máv felügyelő 2
nyugalmazott máv főkalauz 1
nyugalmazott máv hivatal szolga 1
nyugalmazott máv pályamunkás 1
nyugalmazott máv segédtiszt 1
nyugalmazott posta altiszt 1
nyugalmazott posta kezelő nő 1
nyugalmazott posta és távirda kezelőnő 1
nyugalmazott postai főellenőrnő 1
nyugalmazott pályamunkás 1
nyugalmazott római katolikus esperes plébános zárdalelkész 1
nyugalmazott székesfővárosi altiszt 2
nyugalmazott székesfővárosi számtanácsos 1
nyugalmazott tanító 2
nyugalmazott vízvezetéki gépész 1 1
nyugalmazott vízvezetéki raktárnok 1
nyugalmazott államvasúti felügyelő 1
nyugalmazott őrnagy, állatorvos 1
nyugdjías 1
nyugdíja 1
nyugdíjas 300
nyugdíjas Bszkrt. ellenőr 1
nyugdíjas Körjegyő 1
nyugdíjas Tsz tag 3
nyugdíjas adminisztrátor 1
nyugdíjas anyag átvevő 1
nyugdíjas asztalos 2
nyugdíjas bányagépész 1
nyugdíjas cipész 1
nyugdíjas cérnázó 1
nyugdíjas előadó 1
nyugdíjas erdőmérnök 1
nyugdíjas fogász 1
nyugdíjas gazdasági alkalmazott 1
nyugdíjas gyári munkás 2
nyugdíjas gépkocsivezető 2
nyugdíjas hajó őr 1
nyugdíjas háztartási alkalmazott 1
nyugdíjas jegyző 1
nyugdíjas katonatiszt 1
nyugdíjas királyi hivatalnok 1
nyugdíjas kocsirendező 1
nyugdíjas kovács 1
nyugdíjas kőműves 1
nyugdíjas könyvelő 2
nyugdíjas könyvkötő 1
nyugdíjas lelkész 1
nyugdíjas mezőgazdasági munkás 1
nyugdíjas mezőőr 2
nyugdíjas mozdonyfűtő 1
nyugdíjas máv géplakatos 1
nyugdíjas máv pályaőr 1
nyugdíjas máv özvegy 1
nyugdíjas művezető 3
nyugdíjas polgári alkalmazott 1
nyugdíjas posta forgalmi igazgató 1
nyugdíjas postamesternő 2
nyugdíjas postás 2
nyugdíjas pénzügyőr 1
nyugdíjas rajzoló 1
nyugdíjas raktáros 1
nyugdíjas raktárvezető 2
nyugdíjas sebész 1
nyugdíjas segédmunkás 3
nyugdíjas segédtiszt 1
nyugdíjas szertáros 1
nyugdíjas sütő 2
nyugdíjas tanító 3
nyugdíjas tanítónő 2
nyugdíjas tisztviselő 3
nyugdíjas trafik kezelő 1
nyugdíjas távvezeték szerelő 1
nyugdíjas vajmester 1
nyugdíjas varrónő 1
nyugdíjas vas és fémcsiszoló 1
nyugdíjas vasutas 1 1
nyugdíjas vasúti hivatalnok 1
nyugdíjas villamos segédmunkás 1
nyugdíjas villanyszerelő 3
nyugdíjas vájár 1
nyugdíjas városi tanácsnok 1
nyugdíjas vízmester 1
nyugdíjas vízvezetékszerelő 1
nyugdíjas ács 1
nyugdíjas ápolónő 1
nyugdíjas éjjeli őr 2
nyugdíjas éjjeliőr 1
nyugdíjas óvónő 1
nyugdíjas özvegy 1
nyugdíjasvasúti hivatalszolga 1
német varga 1
népfelkelő 1
népfelkelő a cs. és kir. honvéd ezredben 1
népfelkelő a 17. honvéd gyalogezredben 2
népfelkelő a cs. és kir 26. tábori vadász zászlóaljban 1
népfelkelő a cs. és kir 32. gyalogezredben 2
népfelkelő a cs. és kir. 1 gyalog ezredben 1
népfelkelő a cs. és kir. 6. gyalogezredben 1
népfelkelő a cs. és kir. 89. gyalogezredben 1
népfelkelő a cs. és kir. gyalogezredben 1
népfelkelő a cs. és kir. újvidéki zászlóaljban 1
népfelkelő a m. kir 1 honvéd gyalogezredben 1
népfelkelő a m.kir. 1 honvéd ezrdeben 1
népfelkelő a m.kir. honvéd gyalogezredben 1
népjóléti munisztériumi tisztviselő 1
néptanító kántor 1
női szabó 1
női szabó mester 1
női szabó segéd 1
női varró,kalapüzlet 1
obsitos katona 1
okleveles jegyző 1 1
oktató 1
opitikai gyárban munkásnő 1
országgyűlési képviselő és ügyvéd 1
orvos 1 3 3
orvosi műszerész 1
oti bevásárló 1
oti takarító 1
pala és cserépfedő segéd 1
pallér 2
pamutgyári munkás 4
pamutgyári munkásnő 1
papírgyári tisztviselp 1
papírgyári tisztviselő 1
papírkereskedő 1
papírüzleti szolga 1
passzományos segéd 1
paszományos segéd 1
pezsgőgyári munkás 2
pezsgőgyári napszámos 1
pince mester 1
pince munkás 1 1
pincemester 1
pincér 2 2
pintér 2 1 3
pintér és kádár 1
plébános 5
plébános gazdatisztje 5 1
polgári iskolai szolga 1
portás 6
posta alkalmazott 1
posta altiszt 3 1
posta kihordó 2
posta szolga 5 1 4
posta és távirda altiszt 1
posta és távirda főtiszt 1
posta és távirdai tisztviselő 1
posta-takarékpénztári tisztviselő 1
postai alkalmazott 1
postai csomagkezelő 1
postai kegydíjas 1
postai kézbesítő 1
postaszerelő 1
postaszolga 1
postás 2
posztó üzleti szolga 1
pálya őr 2
pályamunkás 1
pályaőr 4
páncélos lovaskatona 1
pásztor 22 4 4
pásztor, földműves napszámos 1
pék 13 1 4
pék mester 1 1
pék segéd 2 4 6
pék segéd New York 1
pékmester 3 1 1
péksegéd 3
pénzbeszedő 3 1
pénzbeszedő vendéglős családban 1
pénztáros 1
pénztárosnő divatáru üzletben 1
pénzügy miniszteri számvizsgáló 1
pénzügyi titkár özvegye 1
pénzügyminiszteri tisztviselő 1
pénzügyminisztériumi iroda tiszt 1
pénzügyőri fővigyázó 1
póttartalékos a 32. tábori vadász zászlóaljban 1
püöri felvigyázó 1
rabbi tanuló 1
rajzoló 1
rakodó kezelő 1
rakodó munkás 1
raktár őr 1
raktári munkás 1 9 6
raktári segédmunkás 1
raktári szolga 1
raktári tisztviselő 1
raktáris munkás 1
raktárnok 2 3
raktáros 2
rakári munkás 1 1
redőny gyári munkás 1
rendőr 1 1
rendőr műszaki főhadnagy 1
rendőr tizedes 1
rendőr őrmester 1
rendőr őrvezető 1
repülőgyárban munkás 1 1
repülőgyári munkás 1 1
repülőtéri takarítónő 1
rokkantjáradékos 1
román internált 3
román internált napszámos 1
rovarírtó vállalkozó 1
ruharaktári munkás 1
ruhatisztító 1
ruhatisztító intézetben keményítő 1
rádiógyári ellenőr 1
rádiógyári munkásnő 1
rádiókereskedő 1
rádiómérnök 1
rádióműszerész 1
rézgyárban munkás 1 1
rézgyári munkás 10 1
rézműves tanonc 1 1
római katolikus felekezeti tanító 1
római katolikus kántor tanító 1
római katolikus kántor, tanító 1
római katolikus plébános helyettes 1
rőföskereskedő segéd 1
salakberendezés kezelő a fővárosi elektromos műveknél 1
savazó 1
sebész 12 1 4
segéd gépész 1
segéd jegyző 2
segéd kertész 1
segéd művezető 1
segéd szerelő 1
segéd telekkönyvvezető 1
segédjegyző 1 1
segédjegyző, nyugdíjas 1
segédlelkész 2
segédmunkás 76 7
segédmunkás kőművesnél 1
selyemgyári tisztviselő 1
sertésnagyvágó 1
sertéspásztor 1
sorkatona 1
suszter 10 1 3
szabó 43 14 15
szabó házatlan zsellér 1
szabó mester 10 3 3 1
szabó mester 1
szabó mester neje 1
szabó segéd 3 4 23
szabóinas 1
szabólegény 1
szabómester 4 2
szakaszvezető 2
szakaszvezető a m.kir. 1 honvéd gyalogezredben 1
szakaszvezető honvéd 1
szaktanító 1
szakács 1 1
szakács segéd 1
szakácsnő 2 3
szalámigyárban napszámos 1
szanatóriumban konyhalány 1
szanatóriumi portás 2
szanatórumi szolga 1
szappangyári munkás 1
szatócs 9 5
szerb hadifogságban hősi halált halt katona 1
szerelési napszámos 1
szerelő 3 2
szerelő munkás 1
szerelő segéd 1 3
szerelősegéd 1
szerszámkészítő lakatos segéd 1
szerszámkészítő segéd 4
szerszámlakatos segéd 3
szerzetesnő 2
szeszgyári munkás 1
szeszkereskedő 1
szigetelő 1
szigorló gépészmérnök 1
szigorló mérnök 1
szigorló vegyészmérnök 1
szikvízgyáros 3
szipkagyári munkásnő 1
szivattyús 1
szobafestő 5 1 1
szobafestő mázoló 1
szobafestő segéd 5 3 12
szobafestő tanonc 1
szobafestő és mázoló 1 1
szobafestő és mázoló segéd 1 5
szobafestő-mázoló 1
szobalány 1
szobasfestő mester 1
szolga 16 15 1
szolgáló 1
sztk járadékos 1
sztk nyugdíjas 1
sztk. nyugdíjas 2
szállodai portás 1
szállodás segéd 1
szállodás és vendéglős 1
szállítmányozó 1
székesfehérvári megyéspüspök 1
székesfővárosi altiszt özvegye 1
székesfővárosi csőfektető 1
székesfővárosi nyug. tanácsos özvegye 1
székesfővárosi raktári munkás 1
székesfővárosi tisztviselőnő 1
székesfővárosi tiszviselő 1
székesfővárosi térpkép rajzoló 1
székesfővárosi élelmezési vállalatnál kereskedő segéd 1
székesfővárosi üzemi szaksegéd 1
szénellenőr 1
szíbó 1
szíházi zenész 1
szíjgyártó 2 1 1
szíjgyártó segéd 8 2
szíjgyártó és nyeres segéd 1
színművész 2
színész, katona 1
szódavízgyáros 1
szőlő őr 1
szőlőbirtokos 1
szőlőkapás 1
szőlőlművelő 6
szőlőlműves 8
szőlőmester 1
szőlőmunkás 3 1
szőlőműve 1
szőlőművelő 643 9 5
szőlőműves 657 154 94
szőlőműves kocsis 1
szőlőműves telkes 2
szőlőműves és kőfejtő 1
szőlőműves, földműves napszámos 1
szőlőpásztor 1
szőlősgazda 5
szővőgyári munkásnő 8
szövetgyári munkás 1 1
szövő 2
szövő mester 1
szövő segéd 1 1
szövő tanonc 1
szövőgyári munkás 5 16 1
szövőgyári munkásnő 3
szövőgyári segéd mester 1
szövőmester 3
szövőmunkás 1
szövőnő 1
szűcs segéd 1 1
szűcsmester 1
sérvkötész 1
sírásó 2 2
sörgyári kocsis 1
sörgyári munkás 6 1 1
sütő 6 1
sütő mester 23 2
sütő segéd 3 1 4
sütőgyárban munkás 1
sütőmester 3
sütősegéd 1 1 1
takarmánykereskedő 1 1
takarító 1
takarítónő 8 2
takács 34 5 5
takács mester 1
takács segéd 1
takácsinas 1 2
tanuló 8
tanár 2
tanító 9 1 5
tanítónő 2 1
tapétás 1
tapétás segéd 1 4
tapétázó segéd 1
tartalékos matróz 1
tartalékos zászlós a m.kir. III. hadtest élelembeszerző oszl 1
taxtiláru üzletben szolga 1
technikus 1
tehenes 8
tehenes gazda 1
tehenész 5 1 1
tehénpásztor 12 2 1
tejes 3
tejfejtő 1
tejkereskedő 1
tejkihordó 1
tejárus 16 1
telefon szerelő 1
telek tulajdonos 1
telepes 396 50
teleples 1
telepvezető 1
telepőr 2
telkes 85 7 12
telkes gazda 35 7
telkes, kisbirtokos 1
termelési előadó 1
tervező 1
textil gyakornok 1
textilfestő 1
textilgyárban munkás 1
textilgyári fonósegéd 1
textilgyári munkás 4
textilgyári munkásnő 2
textilgyári szövő 1
textilkereskedő segéd 2
textiltechnikus 1
textilüzletben munkás 1
textilüzletben szolga 2
teytilgyári munkás 1
timár segéd 1
tiszthelyettes 2 1
tiszthelyettes a cs. és kir. 52 gyalogezredben 1
tiszttartó 1
tisztviselő 2 5 5
tisztviselőnő 3
tisztító intézetben keményítős 1
tizedes az 1. számú gyalogezredben 1
tovább szolgáló katona 1
tovább szolgáló törzsőrmester 1
traktorvezető 3
tsz járadékos 1
tsz nyugdíjas 3
tsz tag 23
tsz. nyugdíjas 1
távirat kézbesítő 1 1
távirdai munkás 1
téglagyári munkás 2 1
téglavető 7 1 1
téglavető napszámos 1
tényleges csendőr hadnagy 1
tényleges katon 1
tényleges katona 2 4
tényleges katona idejét szolgáló honvéd 1
tényleges szolgálatban álló őrmester 1
tímár 1
tőzsde bizományos 1
tőzsdei altiszt 1
tőzsdeügynök lánya 1
tűzoltó 2 2
tűzoltó őr 1
tűzoltószergyári munkás 1
tűzszerész 1
tükörgyári művezető 1
tüzár a cs. és kir. 31 tábori ezredben 1
udvari üvegfestész 1
uradalmi kocsis 1
uradalmi asztalos 1
uradalmi bodnár 1
uradalmi bognár 1
uradalmi béres 5 1 2
uradalmi cseléd 28 3 2
uradalmi cseléd pásztor 1
uradalmi ellenőr 1
uradalmi erdő őr 1
uradalmi gazdatiszt 8 3 3
uradalmi gépész 3
uradalmi hajdú 4 1
uradalmi ispán 8 4 2
uradalmi juhász 9 3
uradalmi katona 2
uradalmi kertész 3 1 2
uradalmi kerékgyártó 1
uradalmi kocsis 13 5 2
uradalmi kondás 1
uradalmi kovács 4
uradalmi kovács mester 1 1
uradalmi kulcsár 5
uradalmi kádár 2
uradalmi majorgazda 2
uradalmi mezőőr 1
uradalmi molnár 1 2
uradalmi szakács 2
uradalmi szolga 2 2
uradalmi tehenes 1
uradalmi tiszt 1
uradalmi tiszttartó 10
uradalmi vadász 2
uradlami béres 1
uradlami tehenes 1
urasági béres 17 1 3
urasági cseléd 9 1 6
urasági erdő őr 1
urasági gazda 1 1
urasági gépész 1
urasági hajdú 1 1
urasági házmester 1
urasági intéző 1
urasági juhász 2 1
urasági kanász 1
urasági kocsis 18 2 4
urasági kovács 1
urasági kovács mester 1
urasági parádés kocsis 1
urasági szolga 1
urasági tehenes 5
urasági tehenész 1
utazó szabó 1
vadász 4 1
vadőr 1
vagongyári munkás 1
vallás és közoktatás minisztériumi kezelő 1 1
vallásminiszteri tisztviselő 1
varga 36 7 5
varga zsellér 1
varrónő 9 8
vas és fém munkás 1
vas és fémmunkás 1
vasbeton munkás 1 1 1
vasbeton szerelő 1
vasbetonmunkás 3 1
vasbetonszerelő 2
vasbetonszerelő segéd 1
vasesztegályos segéd 1
vasesztergályos 3 1 2
vasesztergályos segéd 10
vasgyári munkás 3 1 3
vasgyári tisztviselő 1
vaskereskedő segéd 1 1
vasmunkás 1
vasraktrában munkás 1
vasraktárban munkás 1
vasáru kereskedő 1
vasöntödében munkás 1
vasúti őr 1
vasúti alkalmazott 1
vasúti ellenőr 1
vasúti fűtő 1
vasúti hivatalszolga 1 1
vasúti munkás 8 1 2
vasúti málházó 4 1
vasúti málházó neje 1
vasúti napszámos 1
vasúti pályamunkás 1 1
vasúti pályaőr 1
vasúti segédőr 1
vasúti szolga 1
vasúti tanfolyam hallgató 1 1
vasúti állomás elöljáró 1
vasúti állomás felvigyázó 1 1
vasúti őr 4
vasúti üzemi segédtiszt 1
vasútnál raktári munkás 1
vasüzletben szolga 1
vegyes kereskedésnél szolga 1
vegyes kereskedő 3
vegyeskereskedésben üzleti szolga 1 1
vegyeskereskedésben üzletvezető 1
vegyeskereskedő 4 5 3
vegyeskereskedő segéd 1 1
vendéglői alkalmazott 1
vendéglős 1 3
vill. gyári művezető 1
villamos bakter 1
villamos kalauz 1
villamos vasúti kalauz 2 1 6
villamos vasúti munkás 2 1
villamos vasúti mázsa mester 1
villamos vasúti napszámos 1
villamos vasúti pályaőr 1
villamos vasúti raktármunkás 1
villamos vasúti segédmunkás 1
villamostelep ápoló 1
villamosvasúti kalauz 1
villamosvasúti napszámos 1
villamosvasúti segédmunkás 1 2
villamosvasútnál munkás 1
villamosvasútnál napszámos 1
villanygyárban munkás 1
villanyszerelő 1 15 7
villanyszerelő segéd 3 6
villanyvasúti alkalmazott 2
villanyvasúti munkás 4
villanyvasúti pályamunkás 1
villanyvasúti társaságnál munkás 1 1
villanyvilágítási szerelő 1
vipész mester 1
virág kertész 1
volt katona 1
vontatóvezető 1
vájár 2
vállalkozó 1
váltókezelő 1
vámszaki tiszt 1
vándor 1
vármegyei tisztviselő 1
vászonkereskedő takács 1
vívezetékszerelő segéd 1
víz gáz szerelő segéd 1
vízvezeték szerelő 3 3
vízvezeték szerelő segéd 2 4
vízvezeték szerelősegéd 1
vízvezetéki csőfektető 1
vízvezetéki segédmunkás 1
vízvezetéki szerelő 1
vízvezetékszerelő 2 1
vízvezetékszerelő segéd 1 6
vízvezetékszerelő tanuló 1
vízvezetési szerelő 1
vöröshadseregben katona 2
vöröskatona 3
zenetanár 1
zenész 2 2
zenésznő 1
zománcgyári munkás 1 1
zongora tanárnő 1
zselléer 1
zsellér 2103 311 210
zsellér Tárnokon 1
zsellér takács 1
zsellér telepes 1
zsákgyárban munkás 1
zárdabeli rendtag 5
zöldség kereskedő 1
Áfort kirendeltség vezető 1
ács 31 7 6
ács mester 8 5 2
ács segéd 89 8 21
ácsmester 4 1
állami adótiszt 1
állami erdő őr 1
állami népiskolai igazgató tanító 1
állami rendőr 1
állami tanítónő 1
államvasúti blokk őr 1
államvasúti blokkőr 1
államvasúti elöljáró 1
államvasúti hivatali szolga 1
államvasúti hivatalnok 1
államvasúti kocsirendező 1
államvasúti kocsitoló 1 1
államvasúti munka felvigyázó 1 1 1
államvasúti munkás 1
államvasúti pályaőr 1
államvasúti tisztviselő 1
államvasúti állomás előljáró 1
államvasúti állomás felvigyázó 1
államvasúti őr 1
állomásvezető 1
állványozó 2
ápoló és kertész 1
ápolónő 1
árkász katona 1
áruforgalmi előadó 1
áruházi elárusító 1
áruházi kereskedő tanonc 1
áruértékesítési csoportvezető 1
éjjeli őr 4 14
éjjeliőr 3
ékszerzománcozó segéd 1
ékszerész 1
élelmezésvezető 1
élelmiszer kereskedő 1
élesztőgyári munkás 1 1
életjáradékos 1
építési rajzoló 1
építésianyag kezelő 1
építésiosztály vezető 1
építész mérnök 1 1
építész technikus 1
építőipari nyugdíjas 1
ércfényező 1
ércöntő 1
éttermi segéd 1
írógép műszerész 1
ólom öntő 1
ólomgyári munkás 1
óngyári munkás 1
órás 1
órás segéd 1
óvónő 1 1
őr 1 1
őr a keserűvíz-forrásnál 1
őrvezető 2
őrvezető a cs. és kir. 52. gyalogezredben 1
öntödei gyári munkás 1
önálló asztalos mester 1 1
önálló asztalos mesterq 1
önálló bognár mester 2
önálló cipész 1
önálló cipész mester 3 1
önálló fűtő mester 1
önálló gyógyszertár tulajdonos 1
önálló kereskedő 1
önálló kerékgyártó mester 1
önálló kocsmáros 1
önálló kovácsmester 2
önálló kőműves mester 6
önálló kőművesmester 1
önálló lakatos mester 2
önálló molnármester 1
önálló mészáros mester 6 1
önálló pékmester 1
önálló szabó mester 2
önálló szabómester 1
önálló szatócs 3
önálló szobafestő 3
önálló szobafestő és mázoló mester 1 1
önálló szíjgyártó mester 1
önálló sütő mester 4 3
önálló takács mester 1
önálló tejárus 1
önálló vegyeskereskedő 2 1
önálló órás mester 1 1
önállómészáros és hentes 1
önállópékmester 1
öregségi járadékos 2
özvegyi nyugdíjas 1
újságíró 1
úri és női divatáru kereskedő segéd 1
útkaparó 1 1
útőr 2
ügynök 1 2 1
ügyvéd 1 1 1
ügyvédjelölt 1
üvegcsiszoló 1
üvegcsiszoló segéd 1
üvegcsiszoló segéd, katona 1 1
üveges segéd 1 1
üzelti szolga 1
üzemi gondnok 1
üzemi segédmunkás 1
üzemi tűzoltó 1
üzemvezető 2
üzemvezető műszerész 1
üzletben munkás 1
üzleti alkalmazott 1
üzleti altiszt 1
üzleti cseléd 1
üzleti munkásnő 1
üzleti pénztárosnő 1
üzleti segéd 1
üzleti szolga 3 6 15
üzleti szolga baromfi kereskedésben 1
üzletszervező 1
üzletszerző 1
üzletvezető 3 5 1

 

Bárdossy Családfakutatás
Minden jog fenntartva
2005
mga weblapok
Minden jog fenntartva
2005